Ervaren elektrotechnisch installatieadviseur

 

werkend vanuit vakkennis,

met oog voor het proces om tot resultaat te komen!

 

Werkwijze

Als senior installatietechnisch adviseur zorg ik er voor dat complexe technische projecten succesvol geïmplementeerd worden.

Startend met uw klantvraag, kan ik u adviseren over de juiste technische systemen, en samen de juiste processtappen bepalen.

Het doel is altijd om op een doordachte en efficiënte wijze te komen tot implementatie van technische systemen.

Zoekt u een

technisch adviseur met vakkennis en oog voor het proces? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.


Diensten

Elektrotechniek

Voor uiteenlopende elektrotechnische vraagstukken bij gebouwinstallaties, kan ik u van dienst zijn.

Mijn installatietechnische advies ervaring omvat o.a.

 • Laagspanningsinstallaties
 • Elektrische veiligheid in medische ruimten
 • Noodstroomvoorziening en UPS
 • Middenspanningsinstallaties in gebouwen
 • Besturingsinstallaties
 • Brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties
 • Toegangscontrole
 • CCTV
 • Beveiligingsinstallaties
 • Meldkamermanagementsysteem
 • Verpleegoproepsystemen en medische alarmering


Als installatieadviseur voor de elektrotechnische installaties kan ik ook uw ontwerpteam versterken, samen met architect en andere bouwpartners.

Projectmanagement

Bij installatietechnische projecten gaan kennis van de techniek en projectmanagement hand in hand.

Op dit grensvlak vervul ik mijn integrale rol: Van programma van eisen, via ontwerpproces en aanbesteding tot en met begeleiding van de realisatie, treed ik op als adviseur-en-projectleider-in-1.

Voorbeelden van dit soort projecten zijn:

 • Vervanging van brandmeldinstallaties, toegangscontrole, CCTV installaties in grote gebouwcomplexen
 • Ontwerp en systeemkeuze begeleiding bij communicatiesystemen, zoals verpleegoproepsystemen, beveiligingsinstallaties
 • Testen en commissioning van uitgebreide elektrotechnische systemen met gekoppelde besturingen

Systeemintegratie

Techniek in een gebouw moet ten dienste staan van de gebruikers. Daar waar we het normaal vinden dat alle techniek in een auto vanzelfsprekend om de bestuurder heen is georganiseerd, blijkt dat in een gebouw nog niet vanzelfsprekend te zijn.

Op het vlak van integratie van verschillende systemen voeg ik graag mijn kennis toe aan een ontwerp. Met de systemen van nu wordt er maatwerk ontworpen voor de gebruikers.

Voorbeelden van dit soort projecten zijn:

 • Verhuizing meldkamer beveiliging UMC Utrecht
 • Elektrotechnisch ontwerp OK’s UMC Utrecht
 • Advisering SmartBuilding oplossingen
 • Radiotherapiebunker met integratie van bedienapparatuur en beveiliging


Daar waar technische integratie verder gaat dan standaard, help ik u graag.

Troubleshooting

Graag is BTMA uw vraagbaak bij elektrotechnische knelpunten. Werkt een installatie niet naar behoren? Waar zitten de oorzaken? Is het systeem niet goed, is het verkeerd ingesteld? Voldoet het aan de veiligheidsnormen? Als u een helder beeld hebt van de knelpunten, dan is de oplossing vaak dichterbij dan u denkt.

Deze troubleshooting geeft u onafhankelijke informatie, zodat u alternatieven kunt afwegen.

Van de troubleshooting wordt altijd een heldere rapportage gemaakt, met probleemanalyse en adviezen voor oplossingen.

Testen en opleveren

Vanuit mijn kennis en ervaring met complexe installatiesystemen, is 1 van mijn speerpunten om tijdens de implementatiefase goed te testen of het systeem doet wat u ervan verlangt.

Deze vorm van testen en opleveren wordt ook onder de noemer commissioning geschaard.

Hiervoor wordt een maatwerk commissioningsplan en procedures opgesteld, waarin alle details worden gecontroleerd. Het resultaat van dit proces is dat u als gebruiker een eenvoudig overzicht krijgt, waarin na afronding alleen maar ‘groene vinkjes’ staan.

Dit ontzorgt u en garandeert dat u geleverd krijgt wat u heeft aangeschaft.

Strategisch advies

Hoe staan uw elektrotechnische systemen ervoor? Sluiten ze aan bij uw bedrijfsvoering? Welke zijn aan groot onderhoud of vervanging toe? Hoe krijgt u hierin overzicht? Is het beheer en onderhoud in balans met het gebruik? Welke risico’s loopt uw organisatie?

BTMA kan voor u een analyse uitvoeren en op basis daarvan een lange termijn advies geven. BTMA levert u hier toegevoegde waarde, door een onderzoek naar de huidige stand van diverse systemen, eventueel overleg met uw contractpartijen over levensduur, en visie op de marktontwikkelingen.

Projecten

ok umc utrecht
Elektrotechnisch ontwerp operatiekamers UMC Utrecht

Een operatiekamer, die 'weet' welke operatie er volgt, zodat de verlichting, klimaatinstallatie en veiligheidsignalering, deursturingen de stand aanneemt die passend is bij deze situatie.

Daarmee wordt de gebruiker ontzorgd en hoeft de OK alleen maar aan of uitgezet te worden. Op de achtergrond zijn alle installaties intrinsiek veilig ontworpen.

Bij dit gehele proces van PvE, ontwerp, aanbesteding, commissioning en oplevering, ben ik betrokken als regievoerder en kwaliteitsbewaker voor de elektrotechnische installaties namens de opdrachtgever.

Projectmanagement Huisartsenpraktijk Sagenhoek

De huisartsenpraktijk had de wens om uit te breiden op het huidige perceel. Hierbij heb ik de rol van projectmanager vervuld en het proces voor de opdrachtgevers begeleidt.

Voor het bouwkundig ontwerp heb ik hierbij een architect ingeschakeld. Vergunningsaanvragen, installatietechnisch ontwerp, aanbesteding en bouwbegeleiding is door mij uitgevoerd.

Het resultaat is een fraaie uitbouw die volledig aansluit bij het huidige ontwerp. Gebruikers zijn nog dagelijks tevreden over het gebruik van het pand.

Verhuizing meldkamer UMC Utrecht

Een meldkamer, waarin medewerkers alle vereiste informatie gepresenteerd op een krijgen, zodat ze weten wat hen te doen staat. Technische systemen zijn met elkaar geïntegreerd, zodat er geen signalen gemist worden.

Op de achtergrond zijn alle technische systemen bereikbaar voor onderhoud, zodat ze te servicen zijn, zonder dat gebruikers daar last van hebben.

Bij de verhuizing van de bestaande meldkamer naar de nieuwe locatie in het gebouw, hebben we diverse procesverbeteringen doorgevoerd. Ook is alle oude techniek gemigreerd naar een plug&play meldkamer. Redundancy is in alle systemen gewaarborgd.

En dat alles zonder 1 uur onderbreking van de dienstverlening, door slimme organisatie konden vele extra's binnen budget worden meegenomen.


Aanpak

Een project kan op verschillende manieren aangepakt worden:

 • Ik kan u ondersteunen als adviseur-en-projectleider-in-één. Dat scheelt u weer een schakel in de communicatie.
 • Bij projecten van grotere omvang kan ik ook als installatieadviseur participeren in een team, in samenwerking met andere installatieadviseurs en/of bouwmanagers.

Bij elke opdracht maak ik vooraf voor u een heldere aanbieding. Daarin geef ik aan wat ik voor u kan doen en welke documenten er worden opgeleverd, inclusief de advieskosten die daarbij horen.

Een vast onderdeel van mijn werk is ook het maken van realistische kostenramingen. U en ik willen geen verrassingen als het gaat om investeringskosten. Indien nodig raam ik daarbij ook de exploitatiekosten.

Projectfasering

In elke fase van een project kan ik u adviseren. Mogelijke werkzaamheden worden hieronder aangegeven:

 • Haalbaarheidstudie (op basis van globale wensen, verkenning van kaders en budget, globaal de mogelijke opties uitwerken)
 • (Technisch) Programma van Eisen (het opstellen van een document van eisen, inclusief een kostenindicatie)
 • Ontwerp (diverse ontwerpfasen, zoveel als nodig voor uw project)
 • Bestek (het opstellen van een nauwkeurige ontwerpspecificatie, inclusief tekeningen en/of informatie aanleveren voor BIM-model)
 • Aanbesteding (het leveren van de juiste input voor het aanbestedingsproces, beoordelen van prijzen en geven van gunningsadvies)
 • Kwaliteitscontrole tijdens de realisatie (inspecties van de uitvoering, bijwonen vergaderingen, adviseren over meer- en minderwerk)
 • Testen en oplevering (het begeleiden van inspecties en testen, het controleren van revisiedossier)

Proces stappen volgen de fasering conform de UAV 2012.

Waar staat BTMA voor?

Contact